Ondersteuning op het gebied van huurincasso bij woningcorporaties

Vroegtijdig signaleren

Door de aanhoudende economische crisis is in de afgelopen jaren een toenemend aantal mensen in Nederland in financiële problemen geraakt. De complexiteit en de gemiddelde omvang van de schulden nam de afgelopen jaren toe. Als huurpartner voor grote en middelgrote woning­coöperaties in Oost Nederland zien wij dat er sprake is van een oplopend percentage huur­achterstand. Een huurachterstand is voor de huurder én woning­bouwcoöperatie erg vervelend. Om een huurachterstand niet te hoog laten oplopen én adequaat op te lossen, is een tijdige signalering van groot belang. Met een (pro-)actieve inzet van de woningbouwcoöperatie worden grote huurachterstanden voorkomen.
ladder
 
vrouw

Zorgeloos uitbesteden

Helaas ontbreekt daarvoor vaak de mankracht. GLN Huurpartner ondersteunt woningcorporaties met goed opgeleide incassospecialisten, die meerdere jaren ervaring hebben op het gebied van huurincasso. De medewerkers van onze huurafdeling zijn dan ook snel vertrouwd met het huurincasso beleid van uw woningcorporatie. Wij kunnen delen van het huurincasso proces volledig voor u verzorgen, zoals het proactief bellen van huurders in geval van storno’s en slepers dan wel het uitvoeren van huisbezoeken bij huurachterstanden van een of twee maanden. We zoeken samen met de huurder naar een passende oplossing. Uitgangspunt bij onze aanpak is daarbij is het voorkomen van een incasso­procedure bij de deurwaarder. De huurachterstand wordt niet verhoogd met incassokosten.
 

Telefonisch contact

De effectiviteit van een telefonisch contactmoment is vele malen groter dan een standaard aanmaning. Onze medewerkers zullen meerdere keren trachten om met uw huurder in contact te komen. Lukt het ons niet om de huurder overdag telefonisch te bereiken, dan proberen wij het in de avonduren. We wijzen uw huurder op een correcte manier op de betalingsachterstand en informeren daarbij subtiel naar de achtergrond van de non-betaling. Indien mogelijk maken wij uit uw naam betaalafspraken en bevestigen deze direct met een betaallink via sms of e-mail. Als blijkt dat er sprake is van structurele betalingsonmacht zullen we uw huurder direct adviseren om contact op te nemen met een schuldhulpverlenende instantie.
telefoonvrouw
 
huisbezoek

Huisbezoeken

Huisbezoeken dragen bij aan een oplossingsgerichte aanpak van beginnende betalingsproblematiek met name ten aanzien van huurverplichtingen. Juist vanwege het terugkerende karakter van de huurverplichting is het van belang dat de proble­matiek achter de voordeur inzichtelijk wordt. Wij brengen de situatie in kaart. Waarom wordt de huur niet betaald. Is er ten aanzien van de inkomens­situatie iets gewijzigd? Of is er sprake van een complexe schuldenproblematiek? Wij kunnen uw huurder helpen bij het treffen van een betalingsregeling. Indien er sprake is van een complexe schuldenproblematiek zullen wij uw huurder doorverwijzen naar schuldhulpverlenende en maatschappelijke instanties.
 

Detachering

Detachering is de flexibele personeelsoplossing waarbij de medewerker van GLN Huurpartner uw afdeling huurincasso kan ondersteunen. Dit biedt uitkomst als een woningcorporatie snel over extra kennis of capaciteit wil beschikken indien zij geconfronteerd wordt met een capaciteitsprobleem, bijvoorbeeld bij onderbezetting, zwangerschap, ziekte of piekbelasting. Goed opgeleide specialisten worden voor een bepaalde periode en bepaalde werkzaam­heden ingezet. Een detacheringsoplossing biedt de mogelijkheid om op tijdelijke basis te beschikken over één of meerdere van onze specialisten.
partnership
 
pin

Innovatief en effectief

Middels ons innovatieve communicatie platform kunnen wij voor u betalingsherinneringen versturen via Voicecast, SMS of Accept-Email. Spraakberichten in perfecte kwaliteit zijn effectief en resulteren in meer huurbetalingen, snellere huurbetaling en meer contactmomenten met uw huurders. Indien uw huurder bij een Voicecastbericht kiest voor een doorschakeling naar ons callcenter, wordt hij geheel automatisch doorverbonden met één van onze medewerkers. Een andere effectieve optie is om een korte betalings­herinnering per SMS met een betaallink te sturen naar uw huurder. Uw huurder kan direct met zijn smartphone de huur alsnog overmaken. We maken het simpel voor uw huurders om de huur­achterstand te voldoen door middel van het versturen van digitale acceptgiro’s.
 
 • GLN Huurpartner

  GLN Huurpartner is een initiatief van Groothuis Ligtermoet & Nijhuis Gerechtsdeurwaarders en Incasso. Onze doelstelling is om woning­corporaties zoveel mogelijk ontzorgen bij de uitvoering van de processen die niet behoren tot haar kerntaken. Door het volledig of gedeeltelijk overnemen van deze werkzaamheden kunt u zich richten op uw kernactiviteiten als woningcorporatie.

Contactformulier

  • Vestiging Enschede:
  • Institutenweg 24
  • 7521 PK Enschede
  • Vestiging Hengelo Ov.:
  • Hazenweg 22
  • 7556 BM Hengelo
  • Postbus 180
  • 7550 AD Hengelo
  • T 088 - 85 00 520
  • F 088 - 85 00 521
  facebook linkedin twitter